نمایشگاه بین المللی اربیل و سلیمانیه عراق

ERBIL 2021

فراهوش در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

Tehran 2021

حضور فراهوش در اولین گردهمایی

مخترعین و کارآفرینان ایران و ترکیه

Turkey 2022

نمایشگاه صنعت برق تهران

Tehran 2021

نمایشگاه فن بازار ایران

فراهوش در غرفه فناوران برتر استان گیلان

Tehran 2021

دعوت دانشگاه گیلان از فراهوش​

دیدار با دانشجویان برق

Rasht 2023

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

Tehran 2022

Previous slide
Next slide

انتخاب مجموعه فراهوش به عنوان واحد نمونه تولیدی

Rasht 2023

فراهوش در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تبریز

Tabriz 2023